top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING​

Beste bezoeker/relatie/klant of leverancier,

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij de privacy van alle personen met wie we binnen Studio Beerbaum, (hierna te noemen: ‘de Onderneming’) in aanraking komen serieus nemen. De Onderneming verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten, omdat wij diensten van jou afnemen en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we je informeren over hoe we omgaan met jouw gegevens en met jouw privacy. Als je vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met:

Naam: Studio Beerbaum

Telefoon: +31(6) 12 68 88 81

E-mail: info@studiobeerbaum.nl

Website: www.studiobeerbaum.nl

Adres: Handelstraat 30, 6851 EH 

Woonplaats: Huissen

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Onderneming verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met de Onderneming, zoals onze bezoekers, klanten, leveranciers, opdrachtnemers en overige zakelijke contactpersonen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS​

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

 

COOKIES

Bij bezoek aan onze website worden cookies geplaatst op je pc voor verschillende doeleneinden. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop onze cookieverklaring.

CONTACT- OF AANMELDFORMULIER

 

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je naam en e-mailadres. Daarnaast ontvangen wij de gegevens die je aanvullende verstrekt in het veld “bericht”. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Zijn wij een overeenkomst aangegaan, dan bewaren we de informatie totdat de overeenkomst is afgehandeld en zeven jaar daarna.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN (DERDEN)


Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij melden je vooraf welke (soort) bedrijven jouw gegevens krijgen.

MET WIE WORDEN JOUW GEGEVENS GEDEELD?

 

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website;

  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;

  • de uitvoering van (een deel van) de dienstverlening die wij zijn overeengekomen.

SOCIAL MEDIA

Als je social media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of Flickr gebruikt, kun je via ‘like en share’ knoppen op de Onderneming informatie die je leuk, nuttig of handig vindt, delen op je social media account. De Onderneming krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

GEBRUIK VAN COOKIES

WAT IS EEN COOKIE?

 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

 

Onder de AVG heb je de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 

  • het laten corrigeren van fouten;

  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

  • intrekken van toestemming;

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht je daar gebruik van willen maken, let dan op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Naam: Studio Beerbaum

Telefoon: +31(6) 12 68 88 81

E-mail: info@studiobeerbaum.nl

Website: www.studiobeerbaum.nl

Adres: Handelstraat 30, 6851 EH 

Woonplaats: Huissen

Wanneer jij een verzoek indient om jouw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

BEVEILIGING

De Onderneming neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@studiobeerbaum.nl.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw 

persoonsgegevens. De Ondernemingen willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING


De Ondernemingen behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page